اولین سازنده لوله‌های فیبر استخوانی و فیبر نخی استاندارد در ایران

با توجه به نیاز صنایع گوناگون به كامپوزیتهای پلیمری و به منظور پاسخگویی به بازار مصرف، شركت الماس تولید انواع كامپوزیتهای عمومی ‌تر را در برنامه تولید خود قرار داده است. در این راستا انواع ورقهای كامپوزیت را در ضخامتهای ۲/۰ تا ۱۵۰ میلی‌ متر و در ابعاد ۱۲۰۰ × ۱۲۰۰ میلی‌متر و ۱۲۰۰×۲۴۰۰ میلی‌متر تـولـید می‌ نماید . میلگردهای كامپوزیت نیز در قطرهای ۱۰ الی ۵۰ میلی ‌متر و در طول یك متر تولید می ‌گردند.

» »  جدول خواص کامپوزیت ها:

نــــوع مقاومت كششی N/mn مقاومت خمشی N/mm2 مقاومت فشاری عمود برلایه N/mm2 مقاومت به ضربه KJ/m2 وزن مخصوص gr/cm3 تست ولتاژ یكدقیقه‌ی KV مقاومت دی الكتریك KV/mm
فیبراستخوانی ۷۰-۱۲۰ ۸۰-۱۵۰ ۱۰۰-۱۵۰ ۱۸-۲۰ ۱۰۱-۱۰۳ ۱۵-۳۰
فیبر نخدار ۶۰-۱۰۰ ۱۱۰-۱۵۰ ۱۴۰-۱۷۰ ۲۰-۳۵ ۱۰۳-۱۰۴ ۱۰-۲۵
فایبر گلاس ۲۰۰-۲۲۰ ۱۲۰-۱۷۰ ۱۵۰-۲۰۰ ۴۰-۵۰ ۱۰۶-۱۰۲ ۲۵-۴۰
فهرست