ضربه‌گیر و لاستیک‌های صنعتی

ضربه گیرها (Fenders)

شركت الماس در سال ۱۳۷۶ در زمینه خواص و تولید ضریه گیرها مطالعاتی را شروع نمود و موفق به ساخت ضربه گیرها با خواص اســتـانـدارد گـردیـــــد. ایـن شـركـت هـم اكنون توانایی ساخت انواع ضربه گیرها را دارد

star_rate

آدرس : تهران ، خیابان دكتر شریعتی ، خیابان خواجه عبداله انصاری ، خيابان ابوذر شمالی ، شماره ۶۰  ،‌ واحد ۱۲

وب سایت : almasco.ir

star_rate

لاستیك های  صنعتی (Industrial Rubbers)

ایـن لاسـتیك هـا در صنایع گـوناگون نـظیـر خـودرو سـازی ، تـهـویـه ، هیدرولیك، شیرها و … مورد استفاده قرار  می گیرند.

فهرست